Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashMimo tego, że ozon działa bardzo silnie to ma bardzo krótki cykl życia. Kiedy ma styczność z bakteriami, wirusami czy też zapachami dodatkowy atom tlenu niszczy je całkowicie poprzez utlenianie. W trakcie tego procesu dodatkowy atom tlenu zostaje zniszczony i nie pozostaje nic, ani bakterie ani zapach, jedyną pozostałością jest czysty tlen.

Zastosowanie ozonu w procesach oczyszczania pomieszczeń
nie wymaga stosowania niebezpiecznych środków chemicznych
do dezynfekcji takich jak np. chlor. Ozonowanie nie wytwarza też żadnych niebezpiecznych związków – tlen jest pobierany
np. z powietrza lub z butli tlenowej i w generatorze ozonu powstaje z niego ozon. W wyniku reakcji ozonu np. z wirusem lub bakterią ozon rozpada się do normalnego, dwuatomowego tlanu
a wirus jest unieszkodliwiany.